• Anheuser-Busch Western Art Plates -1912A 2846 visits Anheuser-Busch Western Art Plates -1912A
 • Capt. Billy's Whiz Bang 1921-11 2358 visits Capt. Billy's Whiz Bang 1921-11
 • Century 1914-06 1867 visits Century 1914-06
 • Liberty 1934-08-25 2028 visits Liberty 1934-08-25
 • New York Central -1905A 1412 visits New York Central -1905A
 • New York Central -1912A 1069 visits New York Central -1912A
 • Northern Pacific -1910A 1582 visits Northern Pacific -1910A
 • Popular Science 1930-11 1016 visits Popular Science 1930-11
 • Scientific American 1881-10-15 1342 visits Scientific American 1881-10-15
 • Scientific American 1882-02-04 982 visits Scientific American 1882-02-04
 • Scientific American 1882-05-13 973 visits Scientific American 1882-05-13
 • Scientific American 1891-04-11 1088 visits Scientific American 1891-04-11
 • Scientific American 1891-09-26 1151 visits Scientific American 1891-09-26
 • Scientific American 1892-02-20 941 visits Scientific American 1892-02-20
 • Scientific American 1892-03-12 983 visits Scientific American 1892-03-12
 • Scientific American 1893-02-11 1242 visits Scientific American 1893-02-11
 • Scientific American 1893-03-04 3061 visits Scientific American 1893-03-04
 • Scientific American 1893-04-01 1159 visits Scientific American 1893-04-01
 • Scientific American 1893-05-27 1329 visits Scientific American 1893-05-27
 • Scientific American 1894-05-12 896 visits Scientific American 1894-05-12
 • Scientific American 1894-06-16 925 visits Scientific American 1894-06-16
 • Scientific American 1894-12-01 860 visits Scientific American 1894-12-01
 • Scientific American 1897-07-10 784 visits Scientific American 1897-07-10
 • Scientific American 1897-07-17 921 visits Scientific American 1897-07-17
 • Scientific American 1897-09-04 815 visits Scientific American 1897-09-04
 • Scientific American 1899-01-14 759 visits Scientific American 1899-01-14
 • Scientific American 1899-12-23 1162 visits Scientific American 1899-12-23
 • Scientific American 1902-03-08 870 visits Scientific American 1902-03-08
 • Scientific American 1902-04-12 859 visits Scientific American 1902-04-12
 • Scientific American 1902-04-26 808 visits Scientific American 1902-04-26
 • Scientific American 1902-05-03 810 visits Scientific American 1902-05-03
 • Scientific American 1902-05-17 927 visits Scientific American 1902-05-17
 • Scientific American 1903-04-04 880 visits Scientific American 1903-04-04
 • Scientific American 1904-10-08 908 visits Scientific American 1904-10-08
 • Scientific American 1912-11-23 677 visits Scientific American 1912-11-23
 • Scientific American 1915-03-27 1250 visits Scientific American 1915-03-27
 • Scientific American 1917-08-18 1167 visits Scientific American 1917-08-18
 • Scientific American 1921-06-25 1132 visits Scientific American 1921-06-25
 • Scientific American 1930-04 1745 visits Scientific American 1930-04
 • Southern Railway -1899A 1198 visits Southern Railway -1899A