• Argosy 1960-01 1242 visits Argosy 1960-01
  • Burr McIntosh Monthly 1907-03 1393 visits Burr McIntosh Monthly 1907-03
  • Burr McIntosh Monthly 1908-11 1456 visits Burr McIntosh Monthly 1908-11
  • Judge 1928-07-07 1908 visits Judge 1928-07-07
  • Motion Picture 1940-10 1768 visits Motion Picture 1940-10
  • Woman's World 1914-08 2288 visits Woman's World 1914-08
  • Woman's World 1915-03 1460 visits Woman's World 1915-03
  • Woman's World 1933-04 1833 visits Woman's World 1933-04