• Abbott-Detroit Cars -1912A 3404 visits Abbott-Detroit Cars -1912A
  • Apperson Cars -1920A 1552 visits Apperson Cars -1920A
  • Cole Motor Cars -1919A 1315 visits Cole Motor Cars -1919A
  • Ford Cars -1930C 1721 visits Ford Cars -1930C
  • Ladies' Home Journal 1914-08 2918 visits Ladies' Home Journal 1914-08
  • McClure's 1915-06 3114 visits McClure's 1915-06
  • Popular Science 1933-11 992 visits Popular Science 1933-11
  • Scientific American 1891-02-14 844 visits Scientific American 1891-02-14
  • St. Louis Motor Cars -1907A 1445 visits St. Louis Motor Cars -1907A
  • St. Nicholas 1922-01 1640 visits St. Nicholas 1922-01
  • Sunday Magazine 1908-05-31-01 1294 visits Sunday Magazine 1908-05-31-01