• Anheuser-Busch Western Art Plates -1912A 2978 visits Anheuser-Busch Western Art Plates -1912A
 • Capt. Billy's Whiz Bang 1921-11 2458 visits Capt. Billy's Whiz Bang 1921-11
 • Century 1914-06 1976 visits Century 1914-06
 • Liberty 1934-08-25 2165 visits Liberty 1934-08-25
 • New York Central -1905A 1495 visits New York Central -1905A
 • New York Central -1912A 1157 visits New York Central -1912A
 • Northern Pacific -1910A 1674 visits Northern Pacific -1910A
 • Popular Science 1930-11 1161 visits Popular Science 1930-11
 • Scientific American 1881-10-15 1461 visits Scientific American 1881-10-15
 • Scientific American 1882-02-04 1093 visits Scientific American 1882-02-04
 • Scientific American 1882-05-13 1083 visits Scientific American 1882-05-13
 • Scientific American 1891-04-11 1209 visits Scientific American 1891-04-11
 • Scientific American 1891-09-26 1261 visits Scientific American 1891-09-26
 • Scientific American 1892-02-20 1052 visits Scientific American 1892-02-20
 • Scientific American 1892-03-12 1123 visits Scientific American 1892-03-12
 • Scientific American 1893-02-11 1350 visits Scientific American 1893-02-11
 • Scientific American 1893-03-04 3190 visits Scientific American 1893-03-04
 • Scientific American 1893-04-01 1290 visits Scientific American 1893-04-01
 • Scientific American 1893-05-27 1451 visits Scientific American 1893-05-27
 • Scientific American 1894-05-12 1035 visits Scientific American 1894-05-12
 • Scientific American 1894-06-16 1045 visits Scientific American 1894-06-16
 • Scientific American 1894-12-01 1025 visits Scientific American 1894-12-01
 • Scientific American 1897-07-10 936 visits Scientific American 1897-07-10
 • Scientific American 1897-07-17 1048 visits Scientific American 1897-07-17
 • Scientific American 1897-09-04 995 visits Scientific American 1897-09-04
 • Scientific American 1899-01-14 895 visits Scientific American 1899-01-14
 • Scientific American 1899-12-23 1287 visits Scientific American 1899-12-23
 • Scientific American 1902-03-08 1025 visits Scientific American 1902-03-08
 • Scientific American 1902-04-12 1031 visits Scientific American 1902-04-12
 • Scientific American 1902-04-26 946 visits Scientific American 1902-04-26
 • Scientific American 1902-05-03 940 visits Scientific American 1902-05-03
 • Scientific American 1902-05-17 1053 visits Scientific American 1902-05-17
 • Scientific American 1903-04-04 1004 visits Scientific American 1903-04-04
 • Scientific American 1904-10-08 1026 visits Scientific American 1904-10-08
 • Scientific American 1912-11-23 811 visits Scientific American 1912-11-23
 • Scientific American 1915-03-27 1378 visits Scientific American 1915-03-27
 • Scientific American 1917-08-18 1264 visits Scientific American 1917-08-18
 • Scientific American 1921-06-25 1244 visits Scientific American 1921-06-25
 • Scientific American 1930-04 1858 visits Scientific American 1930-04
 • Southern Railway -1899A 1278 visits Southern Railway -1899A